Yoga is niet prestatiegericht. Iedereen oefent vanuit zijn eigen mogelijkheden. Een belangrijk onderdeel van yoga is dan ook de grenzen van je eigen lichaam te voelen, te (her)kennen en te respecteren.

De meeste vormen van yoga verschillen in essentie niet veel van elkaar. Zij onderscheiden zich wel in uitgangspunt en wijze van beoefening.
Bij hatha-yoga wordt het lichaam als uitgangspunt genomen, om vandaaruit te ervaren hoe het lichaam, de adem en het bewustzijn elkaar beïnvloeden. Door de aandacht naar binnen te richten en door de concentratie op de adem, ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.

Wat kan yoga doen?

Yoga is vooral bewustwording. Door de oefeningen (asana´s) komt er meer inzicht in de relatie:

lichaam-adem-bewustzijn

Door dit inzicht kan er meer evenwicht ontstaan in deze drie-eenheid waardoor je bewuster gaat functioneren, zowel fysiek als mentaal.

De oefeningen zijn aan de ene kant bedoeld om kracht op te bouwen en aan de andere kant om de souplesse te bevorderen.
Lichamelijke klachten (bv. spanning in de nek en schouders, rugpijn, hoofdpijn en hyperventilatie) en geestelijke klachten (bv. slaapstoornissen, nervositeit) kunnen worden voorkómen, verminderen en soms zelfs verdwijnen.